Polska Szkoła na Cyprze powstała we wrześniu 2009 roku pod pod patronatem Ambasady Polskiej w Nikozji jako spontaniczna inicjatywa nauczycieli mieszkających na Cyprze . W 2013 na wniosek rodziców poszerzono działalność placówki i zajęcia odbywają się również w Pafos.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Polskiej Ambasady w Nikozji zrealizowano dwa projekty: „Czytam książki, bo chcę i mogę. Uczę się historii, bo chcę wiedzieć skąd pochodzę" i „ Równe szanse rozwoju to dobry start w przyszłość". Dzięki nim szkoła otrzymała środki finansowe, za które zostały zakupione zestawy podręczników dla każdego dziecka,gry dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach oraz lektury szkolne umożliwiające naszym uczniom łatwy dostęp do literatury polskiej.

Szkoła umożliwia naukę języka polskiego,poznawanie historii,tradycji i kultury polskiej.Daje możliwość uczniom wracającym do Polski kontynuowanie nauki.

Zajęcia organizowane są w środy,piątki i soboty i stanowią uzupełnienie edukacji greckiej i angielskiej na poziomie szkoły podstawowej.

Uczestnictwo w zajęciach języka polskiego nie stanowi wypełnienia obowiązku szkolnego,które obowiązuje każde dziecko przebywające na Cyprze.

Szkoła oferuje dodatkowe,indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci z dysleksją,dysgrafią,dysortografią i dyskalkulią.

Polska Szkoła realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, z wykorzystaniem rekomendowanych przez Ministerstwo podręczników.

Szkoła jest prywatnym przedsięwzięciem. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie jest organem prowadzącym.

Misja€

 • Pracujemy nad indywidualnym i harmonijnym rozwojem ucznia umożliwiającym dalszą naukę i funkcjonowanie w dorosłym życiu.
 • Wspieramy wiarę dziecka we własne siły i umiejętności.
 • Wspomagamy uczniów w rozwoju intelektualnym,emocjonalnym i społecznym.
 • Współpracujemy z rodziną w procesie wychowania.
 • Rozbudzamy wrażliwość etyczno – moralną.
 • Uczymy szacunku do tradycji,kultury i historii naszej ojczyzny.

Wizja

 • W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy treści programowe zgodne z podstawą programową - Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 roku
 • Pracujemy na podręcznikach zgodnych z podstawą programową.
 • Umożliwiamy uczniom powracającym do Polski kontynuację nauki na tym samym poziomie.
 • Stosujemy indywidualizację w procesie nauczania dostosowaną do możliwości dziecka.
 • Stwarzamy bezpieczną i twórczą atmosferę w procesie nauczania.
 • Krzewimy kulturę polską,język polski,literaturę,historię i geografię.
 • Rozbudzamy chęci i zainteresowania nauką.
 
© Polska Szkoła na Cyprze, Urszula Kosińska
Wykonanie strony: Łukasz Wojnar