Grono pedagogiczne

Szkołę Języka Polskiego klasy 0 – III prowadzi Urszula Kosińska.

Urszula Kosińska

staż pracy 29 lat
Nauczyciel dyplomowany

 

Nagrody i odznaczenia:

 • Odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

Specjalista w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.
Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji

 • Studia magisterskie - Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych – pedagogika wczesnoszkolna
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni – studia podyplomowe – Informatyka szkolna z technologią informatyczną
 • Dysleksja rozwojowa
 • Kinezjologia edukacyjna według Paula Dennisona z zakresu gimnastyki mózgu.
 • Drama w edukacji
 • Kreatywne metody nauczania
 • Europa regionalna
 • Podnoszenie jakości pracy szkoły.
 • Kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych.
 • Konflikty między dziećmi ”Jak rozmawiać z dziećmi, żeby słuchały i jak słuchać dzieci żeby mówiły”
 • Integracja w nauczaniu początkowym.
 • Konstruowanie programów autorskich.

Publikacje :

 • Kwartalnik edukacyjno-kulturalny dla młodzieży,nauczycieli i środowisk twórczych „Regał”  nr 4/2002 – „Pejzaże Europy”.

Zainteresowania: muzyka klasyczna,literatura psychologiczna.

 

 

 

 
© Polska Szkoła na Cyprze, Urszula Kosińska
Wykonanie strony: Łukasz Wojnar