Ogólny plan pracy – klasa I

 • Ćwiczenia w swobodnym wypowiadaniu się uczniów na wskazany temat.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanej prozy i poezji dziecięcej.
 • Ćwiczenia w opowiadaniu historyjek obrazkowych.
 • Kształtowanie wypowiedzi ustnych pod względem poprawności gramatycznej i stylistycznej.
 • Odtwarzanie z pamięci tekstów dla dzieci.
 • Dbałość o kulturę języka.
 • Kształcenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.
 • Ćwiczenia analityczno-syntetyczne; budowanie modeli wyrazów, głoski w nagłosie,śródgłosie i wygłosie.
 • Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Ćwiczenia w analizie i syntezie wzrokowo-słuchowej wyrazów.
 • Ćwiczenia w głośnym i cichym czytaniu ze zrozumieniem.
 • Doskonalenie techniki i tempa czytania.
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności czytelniczych poprzez korzystanie ze szkolnej biblioteki.
 • Czytanie dostępnych lektur.
 • Poznanie wszystkich liter alfabetu.
 • Ćwiczenia w przepisywaniu,pisaniu z pamięci i ze słuchu.
 • Pisanie prostych, krótkich zdań: przepisywanie, pisanie z pamięci.
 • Dbanie o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzeganie zasad kaligrafii).
 • Posługiwanie się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera,
  sylaba, zdanie,samogłoska,spółgłoska.
 • Wprowadzenie zasad ortografii.
 • Ćwiczenia umiejętności posługiwania się poznanymi zasadami ortograficznymi.
 • Kształtownie poczucia tożsamości narodowej.
 • Poznanie symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy).
 • Rozpoznawanie roślin i zwierząt oraz warunków koniecznych do ich rozwoju.
 • Dostarczenie podstawowej wiedzy ekologicznej.
 • Korzystanie z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych
  pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

 

 
© Polska Szkoła na Cyprze, Urszula Kosińska
Wykonanie strony: Łukasz Wojnar