Świateczne ozdoby z gipsu.

 
© Urszula Kosińska
Wykonanie strony: Łukasz Wojnar